Welkom
tomatenplanters
kruidenier2
vrijwilligers_kruidenier

klanten ontvingen een leefloon

Voorwoord

 

Voor het OCMW stond 2015 in het teken van samenwerking. Kort na nieuwjaar lanceerden we onze nieuwe huisstijl samen met de stad. Een nieuwe frisse look voor stad en OCMW betekende meteen ook het startschot voor de verdere ontwikkeling van de geplande éénwording. De nauwe samenwerking met de stad bracht ons E-HRM-project in een stroomversnelling waardoor we o.a. een flexibele werktijdregime aan onze medewerkers in het administratief hoofdgebouw konden bieden.

 

Onze cluster Ouderenzorg werkte in 2015 voort aan de bouwplannen voor twee nieuwe woonzorgcentra. Half augustus werd de bouwvergunning aangevraagd voor WZC Sint-Job, in december volgde de aanvraag voor WZC De Faluintjes in Baardegem. Dankzij de samenwerking met de stad werden de plannen vooraf goed afgestemd bij tal van diensten waardoor we een sterk dossier konden voorleggen.

 

In mei 2015 nam het OCMW Aalst de voedselbedeling over van het CAW Zuid-Oost-Vlaanderen met de bedoeling de materiële hulpverlening om te vormen tot sociale kruidenier. Die ambitie werd gevoed vanuit de behoefte aan een hedendaagse visie op voedselhulp. De sociale kruidenier wil de kracht van mensen om zelf (terug) vat te krijgen op hun leven benutten en biedt de kans tot ontmoeting, overleg en ondersteuning op maat. Van bij de opstart hebben we een structurele samenwerking opgezet met een aantal voedingsbedrijven. We kregen ook heel wat schenkingen van bedrijven uit de voedings- en kledingindustrie, maar ook scholen droegen hun steentje bij.

 

Het resultaat van deze en nog vele andere inspanningen van het OCMW kan u terugvinden in ons online jaarverslag. Geen digitale pdf maar een volwaardige microsite waar u naar hartenlust in kan navigeren. Wij wensen u alvast veel surf- en leesplezier.

 

Welkom

Lees alles over onze activiteiten van 2015

767

114

tussenkomsten in medische hulp

421

bedden verdeeld over drie woonzorgcentra

3.319

klanten bij onze Gezinszorg

1.650

personen vervoerde onze Plusbus